Módosultak a helyi felhívások!

Tisztelt Kedvezményezettek és Támogatást Igénylők!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület Közgyűlése 2020. szeptember 22-i ülésén döntött a Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) módosításáról, melyet az Irányító Hatóság 2020. szeptember 25-én jóváhagyott. A módosult HKFS alapján a Pécsi Helyi Akciócsoport módosította helyi Felhívásait, melyek az Irányító Hatóság részéről 2020. október 2-án elfogadásra kerültek.

A módosítás magába foglalja valamennyi helyi Felhívás esetében a támogatott helyi projektek megvalósítására tervezett időintervallum meghosszabbítását, miszerint az eddigi, a vonatkozó támogatói okirat kiállításától számított 18 hónapos megvalósítási időszak egységesen, a támogatói okirat hatályba lépését követő 24 hónap időtartamban került meghatározásra, azzal a feltétellel, hogy a helyi projektek fizikai befejezésére legkésőbb 2022. március 31-ig kell, hogy sor kerüljön.

A HKFS 2020. szeptember 23-tól hatályos és korábbi változatai és a módosult helyi Felhívások elérhetők a www. pecsihacs.hu weboldal Dokumentumok illetve Helyi Felhívások oldalain.