MEGJELENT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERÉNEK MEGTEREMTÉSÉT TÁMOGATÓ FELHÍVÁS

2018 májusában jelentek meg az első a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által a TOP-7.1.1-16-
2016-00076 azonosító számú, „A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása”
című projekt keretében kidolgozott helyi Felhívások, melyek döntéselőkészítési folyamata még
a tavalyi évben lezárult. A Stratégia megvalósításának folytatásaként a nemrég megjelent Hirdi
Közösségi Ház fejlesztését célzó kulcsprojekt Felhívás után ezúttal a közösségfejlesztés
infrastrukturális hátterének megteremtésére irányuló nyílt Felhívás jelent meg.

A közösségfejlesztés infrasrukturális hátterének megteremtése célkitűzés a közösségi akciók bázisául
szolgáló közösségi terek, közösségi házak, játszóterek és parkok fejlesztését jelenti Pécs városában.
A Stratégia elvárása, hogy Pécsett a lakóközösségek szorosabban együttműködjenek, közösen
határozzák meg a lakókörnyezet fejlesztését, valamint, hogy együtt alakítsák ki azokat a kapcsolódási
pontokat, amelyek meghatározzák az identitásukat. Ennek érdekében kerül sor a közösségi terek
infrastrukturális fejlesztésére, melyre nonprofit szervezetként működő helyi szervezetek mellett többek
között önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, illetve
olyan helyi mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyílik lehetőség, melyek a projekt keretében
kifejezetten a kultúra és közösségépítést szolgáló tevékenységeket hajtanak végre, melyből bevételük
nem származik.

A Felhívás keretében támogatásra kerülő projektek irányulhatnak játszóterek fejlesztésére, közterületen
történő rendezvény infrastruktúra kialakítására, valamint közösségi ház fejlesztésére, kialakítására,
illetve az ezen tevékenységekhez kapcsolódó további energetikai, kertrendezési fejlesztésekre és
közterületfejlesztésre egyaránt.

A Felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019.03.18. és 2019.10.15. között van
lehetőség, az első bírálati szakasz a 2019.04.26-ával zárul.

A megjelent helyi Felhívás hozzáférhető a HACS facebook oldalán
(https://www.facebook.com/pecsihacs/), továbbá publikálásra került a
szervezet saját honlapján (https://pecsihacs.hu/helyi-felhivasok/).