MEGHIRDETÉSRE KERÜLTEK AZ ELSŐ PÉCSI HELYI FELHÍVÁSOK

2018 áprilisában lezárult a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú, „A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása” című projektje keretében kidolgozott helyi Felhívások szabályossági vizsgálata, így megkezdődhet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglalt fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első három Felhívása.

 A Pécsi HACS munkaszervezete a projekt kapcsán megkötött Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a TOP CLLD Működési Kézikönyv helyi akciócsoportok számára útmutatóban foglaltak mentén elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített két kulcsprojekt, valamint egy nyílt Felhívás tervezetét. A tervezeteket a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult konzultatív testület, a helyi felhívásokat előkészítő munkacsoport megtárgyalta, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya lefolytatta ezek szabályossági vizsgálatát, és a 2018. április 23-án kelt döntésével lezárta azt, így mindhárom helyi Felhívás megjelenése előtt megnyílt az út.

 A Stratégia mentén a HACS négy kulcsprojekt megvalósítását tervezi az akcióterületen, ezek közül kettő, a Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása és a KRESZ park fejlesztése Felhívása jelent meg. A kulcsprojekteken kívül további két nyílt helyi felhívás kiírására kerül még sor, melyek közül a most megjelent „Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése” nyílt helyi Felhívás tematikus városrészi programok megszervezését helyezi fókuszba.

A három megjelent helyi Felhívás megtekinthető a Helyi felhívások menüpont alatt (https://pecsihacs.hu/helyi-felhivasok/), továbbá hozzáférhető a HACS facebook oldalán (https://www.facebook.com/pecsihacs/).

A helyi támogatási kérelmek benyújtására 2018. június 1-je és június 30-a között van lehetőség.

A Stratégiában meghatározott további helyi felhívások megjelenése 2018 harmadik negyedévében, illetve 2019-ben várható.