Lezajlott a pécsi helyi támogatási kérelmek végső ellenőrzésre való benyújtása kapcsán meghirdetett szakmai fórum

2018. november 20-én, kedden a Civil Közösségek Házában került sor a pécsi helyi Felhívások szakmai fórumára, melynek keretében a nyertes pályázók információkat kaptak pályázatuk minisztériumhoz történő benyújtásának módjáról. A fórumon a TOP-7.1.1-16-H-076-2 kódszámú nyílt Felhívás, valamint a TOP-7.1.1-16-H-076-4 és TOP-7.1.1-16-H-076-5 kódszámú kulcsprojekt Felhívások kapcsán támogatói nyilatkozattal rendelkező támogatást igénylők vettek részt. A pályázókon kívül a Felhívások kapcsán közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Pályázatos Támogatások Osztálya képviselői, illetve a Komlói Helyi Akciócsoport munkatársai is jelen voltak a Pécsi Helyi Akciócsoport helyi Felhívások kapcsán illetékes kollégái mellett.

A fórumon Madarász Zoltán, a Pécsi Helyi Akciócsoport munkaszervezetének pályázati csoportvezetője egy prezentáció keretében bemutatta a https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon elérhető, a TOP CLLD program ESZA típusú helyi felhívásaihoz kapcsolódó kitöltő programot, felhívva a jelenlévők figyelmét a benyújtással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra és a Helyi Támogatási Kérelem Adatlap és az online EPTK felület tartalmi, szerkezeti és paraméterezési különbségeire.

A résztvevőknek ezt követően nyílt lehetősége az elhangzottakkal kapcsolatos észrevételeik, valamint a bennük megfogalmazódó kérdések feltételére, melyeket Madarász Zoltán csoportvezető a helyszínen szóban megválaszolt.

Az alábbi kérdések érkeztek a TOP-7.1.1-16-H-076-2 – „Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése” c. pályázatra vonatkozóan a jelenlevőktől:

  1. Amennyiben egy vállalkozót szeretnének megbízni a projekt teljes tevékenységének elvégzésével, kell-e három árajánlatot kérni minden egyes tevékenységelemre?
  2. A felmerült anyagköltséget csak közvetett költségként átalányban, a személyi jellegű ráfordítások 15%-a mértékében lehet elszámolni? Hogyan lehet anyagköltséget elszámolni, amennyiben a bérköltség 0 Ft?
  3. Hány napon belül kell az EPTK oldalán létrehozott PDF formátumú nyilatkozatot postán feladni?

Madarász Zoltán csoportvezető az alábbi válaszokat adta a jelenlévőknek:

  1. Abban az esetben is kell három árajánlatot kérni, amennyiben a teljes tevékenység megvalósításával egyetlen alvállalkozót kívánnak megbízni.
  2. Javasolt a felmerülő anyagköltséget valós költségként elszámolni, így nem kell azt megelőlegezni. Valós költségek elszámolásához viszont mindenképp szükséges három árajánlat bekérése.
  3. Az EPTK oldalon létrehozott nyilatkozatot kiállítását és cégszerű aláírását követően három napon belül kell postára adni.

A jelenlévők visszajelzése alapján a fórum hasznosnak bizonyult a számukra. A munkaszervezet dolgozói biztatták a résztvevőket az ügyfélszolgát nyújtotta lehetőségek későbbiekben történő kihasználására.