A pécsi helyi közösségek szolgálatában

Harmadik éve, hogy bekerült a köztudatba a Pécsi Helyi Akciócsoport, egyre gyakrabban szerepelnek a nyomtatott és az online médiában egyaránt. Sokak számára mégis ismeretlenül cseng ez az elnevezés. Nézzük, miről szól pontosan ez a kezdeményezés.

2016 májusban megalakult a Pécsi Helyi Közösség civil szervezetek, gazdasági társaságok és intézmények összefogásával azzal a céllal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a pécsi közösségek, illetve a pécsi kulturális és közösségi terek fejlesztésére egy, a korábbiaktól eltérő pályázati forrást biztosíthasson a pécsiek számára.

A közösség alakuló ülésén jelen lévő személyek megalakították a Pécsi Helyi Akciócsoportot, mely minden városrészre, társadalmi csoportra, fejlesztési célonként állította össze a helyi közösségi fejlesztési stratégiát. A stratégia megvalósítására az elnyert támogatás részeként helyi pályázati felhívásokat jelentetnek meg.

Mekkora forrásról van szó és milyen módon lehet hozzáférni?

A stratégia megvalósítására összesen 750 millió forint áll rendelkezésre, mely forrásból a megvalósítás ideje alatt négy, a stratégiában nevesített, a pécsiek igényei alapján definiált, úgynevezett kulcsprojekt megvalósítására nyílik lehetőség. Emellett két nyílt felhívás keretében válik lehetővé a közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtését célzó beruházások megvalósítása, illetve összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezésére.

Miként láttak neki a hatalmas munkának?

A HACS létrejöttét követően folyamatos szakmai egyeztetéseket folytatott a minisztérium szakmai felelőseivel, illetve a városi intézményekkel, civil szervezetekkel egyaránt. A Pécsi Helyi Akciócsoport működését szabályozó előírásoknak megfelelően létrehozták az úgynevezett Felhívás Előkészítő Munkacsoportot, melybe a HACS tagjain kívül véleményformáló, helyi civil szervezeti képviselőket is meghívtak. Ez a munkacsoport készíti elő a helyi felhívásokat, melyeket a minisztérium jóváhagyása után publikálnak.

Hogyan zajlik a pályázatok bírálata?

A formai ellenőrzést a HACS pályázati csoportja végzi. A formai hiányosságok pótlását követően kerül sor a tartalmi, szakmai értékelésre. Még az idei év tavaszán hirdették meg a helyi projektértékelői felhívásukat, melyre nagy számban jelentkeztek a terület- és településfejlesztés különböző területein kiemelkedő tapasztalattal rendelkező szakemberek, így a szakmai értékelés során is érvényesülni tud a helyiek véleménye a szakértőkön keresztül. A szakmai értékeléseket a HACS szakmai munkatársai összesítik, és egy másik testületi szerv, a HACS tagjaiból megalakult Helyi Bíráló Bizottság fogalmazza meg a kialakult sorrend mentén a döntési javaslatot. Bár a döntések előkészítése helyben születik, a végső döntést Budapesten, a Pénzügyminisztériumban hozzák meg.

Mikorra várhatók a program első látványos eredményei?

Az idei év nyarán egy nyílt-, illetve két kulcsprojekt felhívás döntés-előkészítését folytatták le a HACS-ban. A bírálat során hozott döntési javaslatokat október végére hagyta jóvá a minisztérium, így jelenleg a pályázatok végső ellenőrzésre való benyújtása zajlik. A két kulcsprojekt egy kertvárosi, több korosztályos játszótér kialakítására, illetve az uránvárosi KRESZ-Park fejlesztésére irányul, ezek a beruházások jövő évben kezdődhetnek meg, és ha az ütemterv szerint haladnak, az év második felében akár birtokba is vehetik a fejlesztéseket a pécsiek. Dr. Haffner Tamás, a HACS igazgatója lapunknak elmondta, szerinte szinte biztos a pozitív elbírálás.

A nyílt felhívás keretében nyertes 21 projekt révén a 2019-es év kulturális programkínálata egészen biztosan színesebbé és bővebbé válik, hiszen a hagyományosan, adott esetben több évtizede megvalósuló rendezvények mellett több újszerű kezdeményezés is megjelent a benyújtott támogatási kérelmekben. Több pályázó nyújtott be olyan projektjavaslatot, ami nem csak egy-egy korcsoportra fókuszál, hanem például a 6-14 éveseknek ismeretterjesztő előadássorozatot, míg a 20-60 éveseknek kézműves foglalkozást is tartalmaz, de művészeti műhelyfoglalkozások, nyári táborok, zenés-táncos nagy rendezvények is megvalósulhatnak.

– Külön öröm számunkra, hogy több pályázó az egészséges életmód, illetve a környezettudatosság témájára fűzte fel a programsorozatait, de életpálya-tervezéssel foglakozó tréningek, kisgyermekes anyukáknak szóló karriertervezési programok, egész napos sportrendezvények, szabadegyetemek, tematikus városnéző séták, Quiz Night programok, interaktív kiállítások, de egészen egyedi, mural painting falképtervező és falképfestő klubfoglalkozások is szerepelnek az ötletek között –, mondta el a HACS igazgatója.

Ez a pályázat pedig nem ér véget, még van lehetőség pályázni? Pontosan kiket érinthet a második kör?

A felhívás végső beadási határideje 2019. március 1-je. A pályázói kör nem változik, többek között továbbra is civil szervezetek (így egyesületek, alapítványok), jogi személyiségű nonprofit szervezetek, önkormányzati intézmények, illetve a tématerületen megfelelő előélettel rendelkező mikro-, kis, és középvállalkozások támogatási kérelmeit várják.

Mi várható még a jövő évben?

A projekt még korántsem ért a végére. Jelenleg két felhíváson dolgoznak, melyek megjelenése a jövő év elején várható. Ezek egyike a hirdi közösségi ház fejlesztésére irányuló kulcsprojekt, míg a másik egy nyílt felhívás, melyen többek közt civil szervezetek és önkormányzati intézmények számára nyílik lehetőség a közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtését célzó beruházások keretében közösségi házak, játszóterek fejlesztésére.

– Mindannyian azon célok érdekében dolgozunk, melyeket 2016-ban a stratégiánkban megfogalmaztunk. Azon, hogy a közösségépítés, a helyi erőforrások közösségi felhasználása mentén Pécs a megújulás, a közösség és a közös célok városa legyen – emelte ki dr. Haffner Tamás.

Sajtó neve: Pécsma
Megjelenés ideje: 2018.12.03
Szerző: Matoricz Tekla
Pontos elérés: https://www.pecsma.hu/pr/pecsi-helyi-kozossegek-szolgalataban/