PÉCSI HELYI FELHÍVÁSOKAT BEMUTATÓ SZAKMAI FÓRUM

A Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú, „A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása” című projektje keretében szakmai fórumot szervez 2019. március 28-án, két helyi Felhívásának bemutatására.

A Pécsi HACS munkaszervezete elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített kulcsprojekt, a “Hirdi Közösségi Ház fejlesztése”, valamint egy nyílt Felhívás, a „A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése” tervezetét, melyek az Irányító Hatóság által lefolytatott szabályossági vizsgálatot követően végleges formájukban 2019 első hónapjaiban kerültek kiírásra.

A szakmai fórum az alábbi helyszínen és időpontban kerül megrendezésre:

Civil Közösségek Háza, 2019.03.28. 09:30

A két megjelent helyi Felhívás megtekinthető a Helyi felhívások menüpont alatt (https://pecsihacs.hu/helyi-felhivasok/), továbbá hozzáférhető a HACS facebook oldalán (https://www.facebook.com/pecsihacs/).

Minden érintett részvételére számítunk!