A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2018. szeptemberi módosításával összefüggő változások

Tisztelt Helyi Támogatást Igénylők!

Magyarország Kormánya a szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2018 szeptemberében módosította a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet. A módosítás többek között a támogatási előleg, szállítói előleg százalékos és összegszerű korlátjának csökkentésére, a támogatási előleg visszafizetésére vonatkozó szabályok módosítására irányult. A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének a korábbi 50%-os mértékéről 25%-ra került csökkentésre (a 100%-os előleg lehívására jogosult támogatást igénylők esetében nem történt módosítás). Támogatási előleg továbbra is kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Mit jelent ez a pécsi helyi Felhívások esetén?

A Pécsi Helyi Akciócsoport a Pénzügyminisztérium (korábban Nemzetgazdasági Minisztérium) Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által publikált Helyi Felhívás sablon felhasználásával készítette el a pécsi helyi Felhívásokat. A helyi Felhívások kizárólag az Irányító Hatóság által lefolytatott szabályossági vizsgálat lezárását követően kerülhettek és kerülhetnek megjelentetésre. A korábbi, 2019. március 13-ig hatályban lévő helyi Felhívás sablon a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet korábbi rendelkezései alapján határozta meg a támogatási előleg mértékét, ennek megfelelően valamennyi 2019. március 13. előtt megjelent pécsi helyi Felhívásban a támogatási előlegre vonatkozóan 50%-os mérték szerepelt. A kormányrendelet 2018 szeptemberi módosítása a 2019. március 13-án közzétett helyi Felhívás sablonban került átvezetésre.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a már megjelent pécsi helyi Felhívások szövegében a kormányrendelet módosításával összefüggő változások átvezetése nem szükséges, ettől függetlenül a Helyi Bíráló Bizottság által támogatásra javasolt, az Irányító Hatóság által támogatott helyi támogatási kérelmek esetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatályos változatának megfelelően a támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a lehet függetlenül attól, hogy az érintett helyi támogatási kérelem a kormányrendelet módosítását megelőzően, vagy azt követően került benyújtásra.

Kérjük a pécsi helyi Felhívásokon támogató javaslattal, jogosultsági döntéssel rendelkező helyi kedvezményezetteket, hogy projektjük megvalósítása során legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre!

Kérjük a nyitott pécsi helyi Felhívásokra támogatási kérelem benyújtását tervező helyi támogatást igénylőket, hogy projektjük likviditási tervét a fentiek figyelembe vételével készítsék el!

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet módosító 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2018. szeptember 7-i, 2018. évi 135. számában jelent meg, ami az alábbi linken érhető el.