Szakmai fórum a Pécsi Helyi Felhívásokról

2019. március 28-án került sor a Pécsi Helyi Akciócsoport Munkaszervezete által kiírt két új helyi Felhívás ( TOP-7.1.1-16-H-076-1 – A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése, TOP-7.1.1-16-H-076-6 – Hirdi Közösségi Ház fejlesztése) szakmai fórumára, melynek első felében Dr. Haffner Tamás, a Pécsi Helyi Akciócsoport munkaszervezetének vezetője egy-egy prezentáció keretében bemutatta a helyi felhívások alapadatait, a főbb tartalmi elemeit, a pénzügyi szempontokat, a projektgenerálással és benyújtással kapcsolatos információkérési módokat, illetve megismertette a jelenlévőkkel a helyi támogatási kérelemkezelés folyamatát, a benyújtáshoz használandó támogatási kérelem formai és tartalmi elemeit, továbbá a csatolandó mellékletek listáját. A Munkaszervezet vezetője felhívta a pályázni szándékozók figyelmét pályázatuk benyújtásának módjára és a benyújtás határidejére, továbbá felhívta a figyelmet annak valószínűségére, hogy a Felhívás népszerűségére való tekintettel jó stratégiának tűnik a pályázatokat az első körben 2019. április 26-ig benyújtani. Dr. Haffner Tamás javasolta minden érdeklődő számára az Egyesület weboldalának folyamatos figyelemmel kísérését. Ezt követően nyílt lehetősége a résztvevőknek felmerült kérdéseik feltételére.

Kapcsolódó hírek: