ÚJABB DÖNTÉSI JAVASLATOK SZÜLETTEK A LEGNÉPSZERŰBB PÉCSI HELYI FELHÍVÁS KAPCSÁN

A Pécsi Helyi Akciócsoport a Pécsi Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása című, TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú projekt megvalósításának keretében hirdette meg az Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése című nyílt helyi Felhívását 2018 tavaszán, összesen 250 millió Forint forrással. A Felhívás első értékelési szakasza során tavaly októberben 21 helyi támogatási kérelem került támogatásra, a fennmaradó forrásra 2019. március 1-jéig lehetett támogatási kérelemmel élni. A második, egyben végső benyújtási szakaszra 52 újabb támogatási kérelem érkezett, melyek több mint 430 millió forintos forrásigénye többszörösen meghaladta az első szakaszt követően még rendelkezésre álló keretet. A támogatási kérelmek szakmai értékelését ismét a Pécsi HACS által felkért helyi projektértékelő szakértők végezték el. Az értékelések összevetését követően fogalmazta meg a munkaszervezet azt a felterjesztést, melyet a Pécsi HACS Helyi Bíráló Bizottsága májusi ülésén megtárgyalt. A Helyi Bíráló Bizottságot (HBB) a HACS a tagjai köréből hozta létre azon alapvető elv mentén, hogy a döntéshozatalban sem a közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport (civil és vállalkozói szektor) nem rendelkezhet a szavazati jogok 49%-át meghaladó hányadával.

Az Irányító Hatóság 2019. július 2-án elfogadta a HBB döntési javaslatát, így sor kerülhetett a 8 újabb kedvezményezettek értesítésére. A helyi Felhívást övező kiemelt érdeklődésre való tekintettel a Bíráló Bizottság élt az eljárásrend adta lehetőséggel és a szakmai kritériumoknak megfelelt, de a forrás szűkössége miatt nem támogatható támogatási kérelmek esetén tartaléklistát hozott létre. A HACS bízik abban, hogy a tartaléklistára került támogatási kérelmek támogatásához szükséges forrás a későbbiekben rendelkezésre áll majd és így lehetőség nyílik azok támogatására.

A HBB döntési javaslata nem jelenti a végleges döntést, azt az Irányító Hatóság hozza meg az elektronikus rendszerben (EPTK) történő végső ellenőrzést követően és értesíti a végső kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül.

A Felhívás második szakasza során támogatási javaslattal rendelkező kedvezményezettek:

  • Falu-Város Vidékfejlesztési Egyesület
  • Khetapine Egyesület
  • Magyarországi Ciszterci Rend INCIPIT VITA NOVA Alapítvány
  • Pécsi Kutató – Mentő és Tűzoltó Egyesület
  • Pécsi Rózsa Keleti Kultúra és Tánc Egyesület
  • Szieberth Róbert Iskolafejlesztési Alapítvány
  • Tájfutásért-Pécs Alapítvány
  • Zöld-Híd Alapítvány

Kapcsolódó hírek:
Pecsma.hu