Megújulhatnak a város közterei

A Pécsi Helyi Akciócsoport a Pécsi Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása című, TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú projekt megvalósításának keretében hirdette meg „A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése” című nyílt helyi felhívását 2019 februárjában, összesen 132,5 millió forint forrással.

A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése célkitűzés a közösségi akciók bázisául szolgáló közösségi terek, közösségi házak, játszóterek és parkok fejlesztését jelenti Pécs városában. A stratégia elvárása, hogy Pécsett a lakóközösségek szorosabban együttműködjenek, közösen határozzák meg a lakókörnyezet fejlesztését, valamint hogy együtt alakítsák ki azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek meghatározzák az identitásukat. Ennek érdekében kerül sor a közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére.

A felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. 03. 18. és 2019. 10. 15. között van lehetőség, az első bírálati szakasz 2019. 04. 26-ával zárult. Az eddig beérkezett helyi támogatási kérelmek szakmai értékelését ismét a Pécsi HACS által felkért helyi projektértékelő szakértők végezték el. Az értékelések összevetését követően fogalmazta meg a munkaszervezet azt a felterjesztést, melyet a Pécsi HACS Helyi Bíráló Bizottsága júliusi ülésén megtárgyalt. Az Irányító Hatóság 2019. augusztus 9-én elfogadta a HBB döntési javaslatát, így sor kerülhetett 2 kedvezményezett értesítésére. A végső ellenőrzést követően a HACS döntési javaslatának nyomán megkezdődhet a Pákolitz István Közösségi Ház, valamint a Családok Háza fejlesztése, mely a városrészi és városi közösségek fejlesztéséhez is hozzájárul.

A helyi felhívás második, egyben végső beadási és értékelési szakaszának határideje 2019. október 15-e. Az első értékelési szakasz döntési javaslata 40 millió forint támogatás megítéléséről szól, így az őszi beadási határidőig további 92,5 millió forint forrásra nyújtható be helyi támogatási kérelem. A végső határidőig a felhívás szakmai tartalma nem módosul, így sem a jogosultak körének és a támogatható tevékenységek körének a szűkítésére, sem a kiválasztási kritériumok módosítására nem kerül sor, változatlan feltételek mentén nyílik lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására.

A HBB döntési javaslata nem jelenti a végleges döntést, azt az Irányító Hatóság hozza meg az elektronikus rendszerben történő végső ellenőrzést követően és értesíti a végső kedvezményezettet az elektronikus rendszeren keresztül. A támogató javaslattal kapcsolatos további információk a www.pecsihacs.hu címen érhetők el.

Sajtó neve: PécsMa
Megjelenés ideje: 2019.08.26
Szerző: Ismeretlen
Pontos elérés: https://www.pecsma.hu/top/megujulhatnak-a-varos-kozterei/

Kapcsolódó Hírek: