A társadalmi kohéziót erősítő civil-egyházi összefogás indul Pécsett

A most induló programnak köszönhetően ismeretátadó, érzékenyítő és közösségfejlesztési programok szervezése történik úgy, hogy a többségi társadalom tagjai közül minél többen szerezhessenek széles körű ismereteket többek között a romák, a különböző fogyatékkal élő emberek, a javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak sajátos élethelyzeteivel, kulturális, szubkulturális jellemzőivel, és ehhez kapcsolódó szokásaival kapcsolatban.

A projekt fő céljaként egyrészt az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépést, másrészt a hátránykompenzáció megvalósítását, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítását határozták meg. A pályázó partnerek e két részcél együttes megvalósulásának eredményeként kívánják elősegíteni a pályázati kiírás által deklarált szándék érvényesülését, nevezetesen az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése révén a társadalmi kohézió erősítését.

A projektet a Pécs és szélesebb vonzáskörnyezetének civil kulturális és történelmi-művészettörténeti ismeretterjesztő életének 1983 óta aktív résztvevője, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, illetve az 1902 óta önálló egyházközségként működő Pécs-belvárosi Református Egyházközség konzorciumi formában valósítja meg. A projektet hivatalosan is beindító szakmai rendezvényre 2019. szeptember 3-án került sor, melyen szakmai tapasztalatcsere zajlott a projektet támogató felhíváson korábban támogatásban részesült szervezetekkel.

Sajtó neve: PécsMa
Megjelenés ideje: 2019.09.10.
Szerző: Ismeretlen
Pontos elérés: https://www.pecsma.hu/pr/a-tarsadalmi-koheziot-erosito-civil-egyhazi-osszefogas-indul-pecsett/