Új kérelem formanyomtatvány HACS hozzájáruló nyilatkozathoz

Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elérhetővé vált a helyi kedvezményezetti projektek módosítási igényéhez és záró beszámolójának benyújtásához szükséges “Kérelem hozzájáruló nyilatkozathoz” c. új formanyomtatvány, mely kiegészült a záró beszámoló benyújtásához szükséges nyilatkozattal is. A dokumentum az alábbi linken érhető el:
Tisztelettel kérjük, amennyiben kérelmet kívánnak a Pécsi Helyi Akciócsoport részére benyújtani, szíveskedjenek a mellékelt dokumentum kitöltött, cégszerű aláírással ellátott példányát elektronikus és postai úton egyaránt részünkre megküldeni:
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület
7621 Pécs, Jókai u. 2.
Köszönjük együttműködésüket!