Módosult KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNY HACS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATHOZ

Tisztelt Kedvezményezett!

 

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy módosult a helyi projektek változás bejelentései kapcsán a Pécsi Helyi Akciócsoport részéről kiállítandó hozzájáruló nyilatkozat kérelem adatlapja.

A módosítás a kérelemben feltüntetni szükséges projektadatokat érinti: az adatlap kiegészült a helyi projektek kezdeti dátumának megadásával. A dokumentum az alábbi linken érhető el:

HACS hozzájáruló nyilatkozat kérelem

Kérjük, amennyiben projektje kapcsán módosítási igényt kíván benyújtani, a gördülékeny ügymenet érdekében szíveskedjen a linken elérhető táblázatot kitölteni és azt cégszerű aláírással és kísérő levéllel ellátva ügyfélszolgálatunk részére e-mailben és postai úton egyaránt megküldeni:

clld@pecsihacs.hu

Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület

7621 Pécs, Jókai utca 2.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján minden helyi projekt záró beszámolójának benyújtásáról a Kedvezményezett köteles tájékoztatást küldeni a Pécsi Helyi Akciócsoport részére. Tisztelettel kérjük, amennyiben projektjük megvalósítása befejeződött, záró beszámolójukat, a csatolt dokumentum 1.sz. mellékletének kitöltésével, szíveskedjen részünkre a benyújtást követő 8 napon belül tájékoztatás céljából megküldeni.

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben projektjük műszaki-szakmai tartalma, megvalósítási helyszíne vagy indikátor célértékei kapcsán módosítási igényt nyújtott be a Közreműködő Szervezet részére, szíveskedjen a csatolt dokumentum 2.sz. mellékletét kitölteni és azt a benyújtást követő 8 napon belül, cégszerű aláírással ellátva ügyfélszolgálati elérhetőségeinkre e-mailben és postai úton egyaránt (clld@pecsihacs.hu, Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület, 7621 Pécs, Jókai utca 2.) megküldeni.

 

Köszönjük együttműködésüket!