Helyi felhívások

A Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által megvalósított “Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása” című, TOP-7.1.1-16-2016-00076 azonosító számú projekt megvalósítása során a HACS helyi Felhívásokat tett közzé, melyek ezen az oldalon elérhetők.

A HACS számára kiemelt jelentőségű volt, hogy a helyi fejlesztési forrásokról zajló társadalmi egyeztetések minden érintett számára követhetőek és minél hatékonyabbak legyenek. Ennek érdekében ezen az oldalon publikálásra kerültek a Felhívások tervezetei, melyekhez a honlapon történő regisztrációt követően lehetőség volt véleményt hozzáfűzni. A Felhívások kapcsán beérkezett vélemények azonnal elérhetővé váltak a honlap felületén keresztül, így lehetőség nyílt arra is, hogy a partner szervezetek megismerjék egymás véleményét is.

Az e-mailen beérkező észrevételeket minden esetben elérhetővé tettük az adott helyi Felhíváshoz tartozó fórum kapcsolódó dokumentumai között, a véleményező nevének és a képviselt szervezet nevének feltűntetésével.

A partnerségi fórum használatakor kizárólag a társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentumokkal kapcsolatos észrevételek megfogalmazására volt lehetőség.

A pécsi helyi Felhívások keretében megvalósuló projektek kapcsán alkalmazandó helyi tájékoztató és emlékeztető táblák az alábbi linkeken érhetők el:

Helyi tájékoztató tábla – ERFA

Helyi emlékeztető tábla – ERFA

Helyi tájékoztató tábla – ESZA, programsorozat

Helyi tájékoztató tábla – ESZA, egy rendezvény

A HACS által támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek irányító hatósághoz történő benyújtása elektronikus kitöltő programon keresztül történik, mely az alábbi linkeken érhető el:

TOP-7.1.1.-16-H-ERFA- kitöltőprogram

TOP-7.1.1-16-H-ESZA – kitöltőprogram

A támogatási kérelmet a HACS támogatásra irányuló döntési javaslatának közlésétől számított 30 napon belül kell feltölteni. Az elektronikus kitöltő programon keresztül benyújtandó támogatási kérelem és a HBB által bírált helyi támogatási kérelem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem térhet el. A két kérelem azonosságát az Irányító Hatóság a végső ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a helyi Felhívások 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Az elektronikus kérelem benyújtása során generálódó nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság, 7602 Pécs, Pf. 338.