Hiánypótláshoz kapcsolódó nyilatkozat sablonok

A Pécsi Helyi Akciócsoport a Pénzügyminisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztályával egyeztetve a pécsi helyi Felhívások keretében benyújtott helyi támogatási kérelmek hiánypótlásához kapcsolódóan a Felhívásban előírt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése végett az alábbi nyilatkozat sablonokat dolgozta ki. Kérjük, amennyiben az Ön támogatási kérelme kapcsán kiküldött helyi támogatási kérelem hiánypótlására felszólító levélben a nyilatkozatok benyújtása hiánypótlandó tételként szerepel, a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva papír alapon és elektronikus úton is csatolja a hiánypótlási dokumentációhoz!